บางกอกแอร์เวย์สร่วมสนับสนุนโครงการ ?เช็คช่วยชาติ? บัตรโดยสารไป-กลับ ราคาเดียว 7 เส้นทางบินภายในประเทศ Samui Navigator Issue2
Apr 04

iconic6Program: ThaiMRT v0.1
Source : iAppDev.com
Url: http://iappdev.com/i
Category: Thai iPhone Developer

s5ce4

s3ce1

Howto install ThaiMRT

  • Open Program Installer and Click? Sources
  • click Edit / Add
  • Write http://iappdev.com/i and click ok
  • Click Install / Thai iPhone Developer
  • Click ThaiMRT for Install

written by FEELPLUS \\ tags: ,


Leave a Reply