Songkran Music Festival THE TROPICAL ISLAND REGATTA June 2009
Mar 29

regatta1

บริษัท เว็บ สวัสดี ประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกัตต้า พร้อม ลงนามในข้อตกลงการเป็นผู้สนับสนุนหลักเป็นเวลาสามปีสำหรับ Sawadee.com Regatta Samui 2009 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2552
กรุงเทพฯ : 15 กันยายน 2551 - บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศชั้นนำของไทย ประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ พร้อมลงนามเป็นผู้สนับสนุนหลักเป็นระยะเวลาถึงสามปี ในการแข่งขันเรือใบนานาชาติ สมุย รีกัตต้า หนึ่งในสุดยอดการแข่งขันกีฬาประเภทไลฟ์สไตล์ของเอเชีย โดยการแข่งขันสวัสดี.คอม รีกัตต้า สมุย 2009 Sawadee.com Regatta Samui 2009 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริเวณชายฝั่งของเกาะสมุย ประเทศไทย

Contact:
Tourism Authority of Thailand
Email: info@tat.or.th
Website: www.tat.or.th
Tel: +66 (0) 2250 5500 (120 automatic lines)
Fax: +66 (0) 2250 5511 (two automatic lines)

FOR EVENT INFORMATION,
please call 1672.

written by FEELPLUS \\ tags: , ,

written by FEELPLUS \\ tags: ,


Leave a Reply